Privatumo politika

Ši privatumo politika paaiškina, kaip „GN Hearing“ apdoroja jūsų asmens informaciją ir kokias teises jūs turite dėl jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo „GN Hearing“ kompanijoje. Atkreipkite dėmesį, kad gavus specialų pranešimą iš „GN Hearing“ apie privatumo politikos nuostatus (pvz.: naudodamiesi „GN Online Services“), prašome peržiūrėti informaciją, pateiktą pranešime apie jūsų naudojamą techninį įrenginį. Jūsų privatumas rūpi „GN Hearing“ kompanijai. „GN Hearing“ yra įsipareigojusi apsaugoti jūsų privatumą ir laikosi informacijos privatumo principų. Kompanija gerbia jūsų privatumą. Jeigu jūs pateikiate „GN Hearing“ kompanijai informaciją apie save, ji bus naudojama tik pagal privatumo politikos nuostatus. Su „GN Hearing“ taikomais privatumo politikos nuostatais galima susipažinti „GN Hearing“ interneto tinklapyje. „GN Hearing“ pataria jums susipažinti su šios privatumo politikos taisyklėmis.

Оператор данных

Šioje privatumo politikoje „GN Hearing A/S“ (Danijoje įregistruota ir „Brighton“, „Beltone“ ir „Interton“ priklausanti kompanija) yra vadinama „GN Hearing“, „mes“ ir „mūsų kompanija“. Mes kontroliuojame, kokie metodai naudojami jūsų asmens duomenims surinkti ir kokiais tikslais jūsų duomenys naudojami „GN Hearing“, taip pat mes esame „duomenų operatoriai“, kurie vadovaujasi Europos šalyse galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais. Mes esame įmonių grupės dalis („mūsų įmonių grupė“), kuri apima kelių šalių įmones. Jos nurodytos mūsų interneto svetainėse www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com.

Įmonė, kuri yra atsakinga už jūsų asmens duomenų tvarkymą (oficialus pavadinimas yra „duomenų operatorius“):

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Balerupas
Danija
Reg. Nr. 55082715
Telefono numeris: +45 45 75 11 11

Duomenų apsaugos specialistas

Jeigu Jums kyla kokių nors klausimų arba pastabų dėl duomenų apsaugos, jūs visada galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos specialistu elektroniniu paštu DPO@GN.com arba telefonu +45 45 75 00 00

Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Šiuose privatumo politikos nuostatuose terminu „asmens duomenys“ mes apibrėžiame informaciją apie jus, kuri leidžia mums identifikuoti jus (naudojant ją atskirai, arba derinant ją su kita mūsų tvarkoma informacija). Prie jūsų asmens duomenų gali būti priskiriamas, pavyzdžiui, jūsų vardas, jūsų kontaktinė informacija, informacija apie jūsų pirkimus, apie jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėse ir programėlėse arba jūsų sąveikos su mumis.

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos pateikiate jūs, kai naudojatės mūsų interneto svetainėmis, programėlėmis arba paslaugomis, arba jums susisiekus su mumis.

Kokius asmeninius duomenis mes renkam

Mes galime rinkti ir tvarkyti šias jūsų asmens informacijos kategorijas:

A) Kontaktiniai duomenys

Jeigu jūs atliekate klausos patikrinimą testą internetu arba norite surasti specialistą surdologą jūsų regione, mes galime paprašyt jūsų nurodyti savo vardą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą tam, kad galėtumėm susisiekti su jumis. Jeigu jūs sukuriate paskyrą mūsų interneto svetainėje arba įsigyjate iš mūsų produktų, mes taip pat paprašysime jūsų nurodyti savo adresą tam, kad galėtumėm išsiųsti jums užsakytas prekes.

B) Klausos patikrinimo testai

Tam, kad atlikti klausos patikrinimo testą ir vėliau susisiekti su jumis bet kokiu susisiekimo būdu (pavyzdžiui, telefonu, elektroniniu paštu, įprastu paštu ir pan.) šių testų rezultatų ir klausos koregavimo metodų aptarimui, taip pat atlikti apklausą ir paskirti klausos patikrinimo testą, mes prašome pateikti jūsų sutikimą dėl jūsų kontaktinių duomenų ir jūsų klausos patikrinimo testo rezultatų rinkimo ir tvarkymo. Šis sutikimas taip pat galioja teisės suteikimui į duomenų perdavimą jūsų specialistui surdologui.

C) Naudotojų identifikavimas ir slaptažodžiai

Naudojami tam, kad suteikti jums prieigą prie jūsų profilio skyriaus mūsų internetinėse parduotuvėse.

D) Tarp jūsų ir mūsų atliekamas apsikeitimas informacija (pavyzdžiui, elektroniniai laiškai, korespondencija, telefoniniai skambučiai, pranešimai arba bendravimas pokalbių internetu)

Naudojamas įvairių užklausų aptarimui ir reagavimui į jas. Taip pat naudojama kaip informacijos apie „GN Hearing“ kompanijos produkciją ir paslaugas platinimo priemonė.

E) Informacija apie mokėjimus

Įgyvendinant produkcijos pardavimą per „GN Hearing“ interneto tinklapiu, mes naudojame netiesiogines pardavimo sistemas. Mes neturime prieigos prie jūsų mokėjimų rekvizitų. Mes prašome jūsų susipažinti su privatumo politika, kuri yra naudojama šių mokėjimų sistemų darbui užtikrinti.

F) „GN Hearing“ kompanijos vykdoma internetinių protokolų apskaita.

„GN Hearing“ naudoja jūsų IP adresą (internetinio protokolo adresas) tam, kad kontroliuoti internetinės svetainės srautą ir diagnozuoti problemas, susijusias su mūsų serveriu. Mes nenaudojame IP adresų savo naudotojų asmenybėms nustatyti.

G) Slapukų naudojimas

Mes prašome jūsų susipažinti su mūsų slapukų naudojimo politika. Su mūsų slapukų naudojimo politika jūs galite susipažinti mūsų interneto tinklapyje.

H) Programėlės

Paprastai, „GN Hearing“ kompanija renka suvestinius duomenys apie visus savo programėlių aktyvius naudotojus, kurie neleidžia identifikuoti naudotojų asmenybės, analizuodami bendrą skirtingų programėlių funkcijų naudojimo pobūdį. Prie tokių duomenų gali būti priskiriama informacija apie vienos ar kitos naudojamos funkcijos dažnumą, ir kaip dažnai ši funkcija paprastai yra aktyvuojama. Be to, mes galime nustatyti, ar daugelis naudotojų panaudoja garsumo reguliavimo funkciją, tačiau mes nerenkame informacijos apie būtent jūsų naudojamą garsumo reguliavimo funkciją. Kai kurių mūsų priedų naudojimo dėka jūs galite gauti įdiegtos programinės įrangos atnaujinimus, naudotis nuotolinio tikslaus nustatymo paslauga ir gauti techninį palaikymą tam, kad jūs galėtumėt maksimaliai išnaudoti savo klausos aparatą. Tokiu atveju mes prašome jūsų sutikimo programėlės įdiegimo metu. Programėlės naudojimas nėra privalomas ir suteikia jums papildomus privalumus bei galimybę gauti įdiegtos programinės įrangos atnaujinimus ir pan., tačiau ši procedūra reikalauja tam tikrų jūsų asmens duomenų tvarkymo, kuris atliekamas toliau aprašytu būdu. Naudodamiesi priedu, jūs leidžiate mums rinkti ir tvarkyti žemiau nurodytą informaciją apie jus ir jūsų naudojimąsi šia programėle: Klausos aparato serijos numeris, aparato programinės įrangos identifikacinis numeris ir programinės įrangos versija, klausos aparato nustatymai, jūsų klausos aparato naudojimo laikas, informacija apie įrenginio tipą, įregistruota techninė informacija ir duomenys apie jūsų buvimo vietą (jeigu jūs naudojatės paslaugomis GPS pagrindu). Norėdami gauti galimybę naudotis nuotolinio tikslaus nustatymo paslaugą, jūs turite susisiekti su jūsų specialistu surdologu ir pasirašyti atitinkamus sutikimo dokumentus. Mes prašome jūsų susipažinti su pranešimu apie privatumo politikos nuostatų laikymąsi, kurį jūs gavote sutikus, kad jums bus teikiama nuotolinio tikslaus nustatymo paslaugą. Jeigu jūs atšaukiate jūsų sutikimą, jūs negalėsite gauti jūsų klausos aparato įdiegtos programinės įrangos atnaujinimų per programėlę. Jeigu jūs atšaukiate jūsų sutikimą dėl teikiamos nuotolinio tikslaus nustatymo paslaugos, jūs daugiau negalėsite naudotis šia paslauga. Jeigu jūs naudojatės jūsų buvimo vietos nustatymo paslauga, jūs bet kuriuo metu galite išjunti jūsų buvimo vietos nustatymo paslaugą ir GPS funkciją jūsų mobiliajame įrenginyje, norėdami išvengti šios informacijos rinkimo ir tvarkymo.

Asmens duomenų rinkimas

a) tiesiogiai iš jūsų (pavyzdžiui, informacija, kurią jūs nurodote naudojant programėlę / užpildant bet kurias formas arba informaciją, kurią jūs teikiate „GN Hearing“ kompanijai mūsų interneto tinklapyje; ir
b) tiesiogiai iš programėlių ir naudojamų interneto tinklapių.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėti asmens duomenų tvarkymo pagrindai

„GN Hearing“ vykdo asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir tvarkymą tik esant būtinybei. Remiantis Bendruoju ES duomenų apsaugos reglamentu, mes nurodome svarbiausius asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo tikslus, taip pat kai kurias mūsų veiklos rūšių, susijusias su šiais tikslais.

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis remiantis šiais teisėtais pagrindais:

a) 6.1.a straipsnis (sutikimas):
Pavyzdžiui, tuo atveju, kai jūs sutikote gauti mūsų naujienlaiškį, naudotis buvimo vietos nustatyto paslauga, kuri yra pasiekiama per programėlę, arba gauti įdiegtos programinės įrangos atnaujinimus per programėlę.

b) 6.1.b straipsnis (reikalaujamas tarp jūsų ir „GN Hearing“ kompanijos sudarytos sutarties įsipareigojimams vykdyti):

Pavyzdžiui, tuo atveju, kai „GN Hearing“ kompanijai reikia tvarkyti jūsų asmens duomenis tam, kad turėti galimybę parduoti arba išsiųsti Jums savo produkciją.

c) 6.1.f straipsnis (reikalingas „GN Hearing“ kompanijos teisėtam tikslui įgyvendinti)

Pavyzdžiui, tuo atveju jei „GN Hearing“ kompanija išsaugo kai kuriuos jūsų asmens duomenis siekiant administruoti resursus skirtingų projektų įgyvendinimui.

Programėlių naudojimo duomenų surinkimas ypač svarbus tam, kad mes visada galėtumėm atstovauti, apsaugoti ir tobulinti mūsų „GN Hearing“ kompanijos paslaugas. Be to, tai leidžia mums nustatyti būtinybę tobulinti turimų programėlių funkcines galimybes ir naujų priedų parengimo būtinybę.

d) 9.2.a straipsnis (tiesioginis sutikimas)

Duomenys apie sveikatos būklę, išsaugoti „GN Hearing“ kompanijos vykdant nuotolinio tikslaus nustatymo paslaugos teikimą arba atliekant klausos patikrinimo testą (taip pat jūsų sutikimas į klausos patikrinimo rezultatų duomenų perdavimą jūsų specialistui surdologui).

Asmens duomenų gavėjai

Dažniausiai, „GN Hearing“ kompanija apriboja jūsų asmens duomenų atskleidimą, visuomet atskleidžiama tik jų reikiamą kiekį. Tačiau mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:
• Specialistams surdologams, teikėjams, partneriams ir gamintojams, su kuriais mes bendradarbiaujame vykdant verslą (techninio aptarnavimo ir aprūpinimo tarnybos, mokėjimų sistemos, finansinės įstaigos, taip pat paslaugų, tarp jų internetinių parduotuvių administravimo ir analitinės veiklos vykdymo paslaugų, teikėjai);
• Kitoms asmenims, su kuriais mes bendradarbiaujame (pavyzdžiui, internetinių paslaugų teikėjai);
• Įmonėms, priklausančioms kompanijos grupei;
• Valstybės valdžios institucijoms.
Kai kurie verslo partneriai ir paslaugų teikėjai tvarko asmens informaciją „GN Hearing“ kompanijos prašymu ir kompanijos vardu. Jie gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal „GN Hearing“ kompanijos pateiktas instrukcijas, taip pat pagal šios privatumo politikos nuostatus ir bet kurias kitas privatumo aprūpinimui ir duomenų apsaugai taikomas priemones. Aukščiau išvardinti tretieji asmenys neturi teisės tvarkyti jūsų asmens duomenų savo reikmėms. Jeigu „GN Hearing“ kompanija turės atskleisti arba perduoti jūsų asmens duomenis aukščiau išvardintiems tretiesiems asmenims, kurie gali naudoti jūsų asmens duomenis savo reikmėms, toks jūsų asmens duomenų atskleidimas ar perdavimas bus atliekamas tik laikantys atitinkamų įstatymų sąlygų arba tik gavus jūsų sutikimą.

Tretieji asmenys, turintys atitinkamas teises, gali periodiškai reikalauti prieigos prie kai kurių jūsų asmens duomenų. Pavyzdžiui, jeigu „GN Hearing“ kompanija siunčia jums bet kokią produkciją, jūsų vardas ir adresas turi būti pateikiami transportavimo kompanijai, teikiančiai šios produkcijos pristatymo paslaugas. Mes griežtai apribojame trečiųjų asmenų prieigą prie jūsų asmens duomenų ir jų panaudojimo.

Mes galime atskleisti agreguotą informaciją visuotinei prieigai arba kompanijoms, organizacijoms ir asmenims, nesusijusiems su „GN Hearing“, arba mūsų partneriams, pavyzdžiui, su mūsų veikla susijusioms leidykloms, reklamos agentūroms arba interneto tinklapiams. Pavyzdžiui, mes galime atskleisti agreguotą informaciją visuotinei prieigai, norėdami pademonstruoti bendras mūsų naudojamų programėlių tendencijas.

Jeigu „GN Hearing“ kompanija dalyvauja aktyvų susiliejime, absorbavime ir pardavime, mes ir toliau taikysime per mobiliuosius programėles gautos informacijos privatumo politiką, iš anksto supažindami atitinkamus naudotojus apie asmens duomenų perdavimą ir naujos privatumo politikos priėmimą.

Duomenų perdavimas už Europos sąjungos / Europos ekonominės zonos ribų

Pagal galimybes „GN Hearing“ kompanija susilaiko nuo asmens duomenų perdavimo už Europos sąjungos / Europos ekonominės zonos ribų. Tačiau tam tikrais atvejai toks perdavimas yra neišvengiamas.
Mes turime teisę perduoti asmens duomenis šalims už Europos sąjungos / Europos ekonominės zonos ribų. Toks duomenų perdavimas atliekamas tik aukščiau paminėtam tikslui pasiekti. Tokio duomenų perdavimo metu mes visada laikomės atitinkamų atsargumo priemonių:
a) Jeigu Europos komisija nustatė, kad šalis (-ys) užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį arba vykdo susitarimą dėl privačios informacijos apsikeitimo tarp ES ir JAV; arba
b) Jeigu Europos komisija nustatė, kad šalis (-ys) užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, perduodant duomenis mes taikome reikalingas atsargumo priemones, naudojantis Europos komisijos paskelbta „tipine sutartimi dėl asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims“, arba bet kokį kitą susitarimą, patvirtintą kompetentingomis institucijomis. Susiekus su mumis, jūs galite gauti papildomą informaciją apie šią sutartį / susitarimą.

Duomenų saugojimo politika

Jūsų asmens informacija bus saugoma visą laikotarpį, reikalingą aukščiau nustatytiems tikslams pasiekti, taip pat pagal galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl duomenų saugojimo minimalaus laikotarpio.

Sutikimo atšaukimas

Šiuo mes informuojame jus, kad tuo atveju jei jūsų asmens duomenų tvarkymas vykdomas jūsų sutikimo pagrindu, jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą.

Tačiau tai neliečia „GN Hearing“ kompanijos tvarkomų jūsų asmens duomenų iki jūsų sutikimo atšaukimo.

Jūs galite atšaukti jūsų sutikimą, išsiuntus mums pranešimą elektroniniu paštu DPO@GN.com. Kai kuriose programėlėse įdiegta speciali parinktis, kurios pagalba jūs galite informuoti mus apie savo sprendimą.

Atsisakymas gauti informacines medžiagas, programėlės pašalinimas ir elektroninio naujienlaiškio atšaukimas

Savo naudotojams mes suteikiame galimybę atsisakyti gauti informacines medžiagas iš „GN Hearing“. Šį veiksmą galima atlikti elektroninio naujienlaiškio gavimo metu. Kiekvieno elektroninio naujienlaiškio pabaigoje pateiktos instrukcijos, aprašančios naujienlaiškio atšaukimo būdą ir savęs pašalinimo iš gavėjų sąrašo galimybę. „GN Hearing“ savo naudotojams siūlo galimybę bet kuriuo metu susisiekti su „GN Hearing“ ir pašalinti informaciją iš mūsų duomenų bazių arba elektroniniu paštu atšaukti gaunamos informacines medžiagos gavimą.
Pašalinus programėlę, jūs galėsite lengvai atšaukti šios programėlės pagalba atliekamą informacijos rinkimą. Jūs galite atlikti tai per standartines pašalinimo procedūras, pasiekiamas jūsų mobiliajame įrenginyje, arba per internetinę parduotuvę arba tinklą, platinantį mobiliuosius priedus. Jeigu jūs pašalinsite programėlę, „GN Hearing“ kompanija negalės rinkti informacijos programėlės pagalba.

Jūsų teisės

Mes informuojame jus, kaip asmens duomenų subjektą, kad „GN Hearing“ kompanija imasi visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis ir užtikrinti jūsų teises. Prašome atsižvelgti į tai, kad šioms teisėms gali būti taikoma daugiau sąlygų ir apribojimų, negu tai nurodyta žemiau.

Informacijos gavimo teisė
Jūs turite teisę gauti informaciją apie jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, bei kaip mes juos tvarkome.
Teisė į duomenų taisymą
Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, jeigu tokie duomenys yra neteisingi. Jūs taip pat galite pildyti nepilnus pateiktus asmens duomenis.
Teisė į duomenų ištrynimą („teisė būti pamirštam“)
Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Tai reiškia, kad gavę jūsų užklausą, mes ištrinsime jūsų duomenis, kurie saugomi pas mus.
Prieštaravimo teisė
Tam tikrais atvejais jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite besąlygišką teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
Apribojimo teisė
Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Teisė perduoti duomenis
Tam tikrais atvejais jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir nuskaitomu formatu. Taip pat jums priklauso teisė perduoti jūsų asmens duomenis kitam duomenų operatoriui.
Jūsų teisių panaudojimas
Norėdami imtis priemonių dėl jūsų teisių panaudojimo, galite kreiptis elektroniniu paštu DPO@GN.com

Saugos aprūpinimo priemonės

„GN Hearing“ užtikrina jūsų teikiamos asmens informacijos apsaugą.
„GN Hearing“ kompanija norėtų, kad naudojantis mūsų internetinėmis svetainėmis ir priedais jūs būtumėt tikri dėl savo atliekamų veiksmų ir būtumėt aprūpinti visa reikalinga informacija
„GN Hearing“ kompanija siekia apsaugoti „GN Hearing“ ir mūsų naudotojus nuo neteisėtos prieigos prie mūsų turimos informacijos, taip pat nuo jos neteisėto pakeitimo, atskleidimo arba panaikinimo. Šiuo tikslu:
• Mes naudojame efektyvų šifravimą (128 ar 256 bitų SSL kriptografinis protokolas) tinkamai duomenų apsaugai.
• Siekdami užkirsti kelią neteisėtam mūsų sistemų naudojimui mes peržiūrinėjame mūsų informacijos surinkimo, saugojimo ir tvarkymo metodus, tarp jų ir mūsų naudojamas apsaugos aprūpinimo priemones.
• Mes ribojame „GN Hearing“ kompanijos darbuotojų, rangovų ir agentų prieigą prie jūsų asmenines informacijos, su kuria jie turi susipažinti tam, kad apdorotų ją mūsų pavedimu. Šie asmenys turi laikytis griežtų sutartinių įsipareigojimų dėl privatumo politikos sąlygų laikymosi ir dėl šių įsipareigojimų neįvykdymo jiems gali būti paskirtos drausminės nuobaudos arba atleidimas iš darbo.

Skundų pateikimo tvarka

Norėdami pateikti skundą dėl „GN Hearing“ kompanijos jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos specialistą (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau, 2 skyriuje).
Prašome atsižvelgti į tai, kad mums nesureguliavus skundo, jūs turite teisę kreiptis į Danijos teisių apsaugos valdybą.
Danijos teisių apsaugos valdyba
(Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Kopenhaga K
Telefono numeris: +45 33 19 32 00
El. p. adresas: dt@datatilsynet.dk
Interneto tinklapis: www.datatilsynet.dk

Privatumo politikos nuostatų pakeitimas

Šios privatumo politikos nuostatai bus reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į galiojančius teisės aktų pakeitimus. Atnaujinimai bus visada pridedami į šiuos privatumo politikos nuostatus, įsigaliojus naujiems teisės aktams. Mes publikuojame informaciją apie tokių pasikeitimų įtraukimą „GN Hearing“ interneto tinklapyje ir informuojame Jus apie tai keičiant šio privatumo politikos nuostatus standartiniu programėlių atnaujinimo būdu. Jeigu į šią privatumo politiką bus įtraukiami esminiai ir reikšmingi pokyčiai, jūs būsite informuotas apie tai atskirai.

Mobiliųjų programėlių naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos
„GN Hearing“ programėlės skirtos naudojimui su „GN Hearing“ bevieliais klausos aparatais. „GN Hearing“ programėlės vykdo signalų iš „GN Hearing“ bevielių klausos aparatų išsiuntimą ir priėmimą per tam tikrus mobiliuosius įrenginius, kuriems buvo sukurtos šios programėlės. Neišjunkite pranešimų apie programėlių atnaujinimus gavimą. Be to, naudotojams rekomenduojama priimti visus atnaujinimus tinkamam programėlės darbui ir jos aktualiai būklei užtikrinti. Ši programėlė turi būti naudojama tik su „GN Hearing“ įrenginiais, kuriems ji buvo sukurta. „GN Hearing“ neatsako už šio priedo naudojimą kartu su kitais aparatais. Šiuo panaikinama bet kokia atsakomybė, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su šio priedo naudojimu. Informacija šiame dokumente yra pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokios išreikštos ar numanomos garantijos. Mes nepripažįstam ir nesame atsakingi už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, faktinius, atsitiktinius, pasėkminius ar baudinius nuostolius atsiradusius dėl šios programėlės arba joje esančių duomenų naudojimo.

Interneto tinklapio atsakomybės apribojimas

Šiame interneto tinklapyje gali būti pateikta lavinimo tikslais naudojama informacija apie tam tikras ligas ir fiziologines būsenas, taip pat apie jų gydymo būdus. Tokia informacija neturi ir negali būti naudojama diagnozei nustatyti arba gydymo metodams parinkti. Prieš pradedant gydymą arba iškilus papildomiems klausimams apie jūsų sveikatą arba fiziologinę būseną, jūs privalote pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu kvalifikuotu medicinos darbuotoju. „GN Hearing“ kompanija neteikia medicinos pobūdžio paslaugų ir niekaip nėra susijusi su panašių paslaugų teikimu. „GN HEARING“ KOMPANIJA NEUŽTIKRINA BET KOKIOS ŠIAME INTERNETO TINKLAPYJE PATALPINTOS INFORMACIJOS PILNUMO, TAISYKLINGUMO, AKTUALUMO, TIKSLINGUMO IR TIKSLUMO. Jūs esate atsakingas už bet kokios išdėstytos informacijos patikrinimą prieš jos pritaikymą.

Šiame interneto tinklapyje gali būti patalpintos nuorodos į kitus interneto tinklapius, už kurių valdymą atsakingi tretieji asmenys, o ne „GN Hearing“ kompanija. Tokios nuorodos pateikiamos tik jūsų patogumui užtikrinti. „GN Hearing“ kompanija nekontroliuoja ir nepalaiko netiesioginių interneto tinklapių, nuorodos į kuriuos gali būti patalpinamos šiame interneto tinklapyje, taip pat nėra susijusi su tokiais interneto tinklapiais. Rekomenduojama laikytis atsargumo priemonių ir vadovautis sveiku protu naršant interneto tinklapyje www.hearing.com arba bet kokiame interneto tinklapyje, kuris gali būti susijęs su šiuo tinklapiu, arba kurių nuorodos gali būti talpinamos jame. Internete gali būti atvaizduojama netinkamo, nepadoraus arba įžeidžiančio pobūdžio informacija, taip pat netiksli informacija, kuri gali pažeisti autorių teisių įstatymus ir įstatymus, apsaugančius nuo šmeižto ir diskreditacijos.

Jeigu jūs įsigyjate prekių arba paslaugų iš trečiųjų šalių arba netiesioginių interneto tinklapių, „GN Hearing“ kompanija jokių būdu nedalyvauja tokio tipo operacijose ir nėra atsakinga už tokias operacijas. BET KURI ŠIAME INTERNETO TINKLAPYJE PATEIKTA INFORMACIJA NEUŽTIKRINA KOKIOS NORS PRODUKCIJOS GARANTIJŲ, O TAI PAT NELAIKOMA KOKIOS NORS PRODUKCIJOS GARANTIJOS PAPILDYMU ARBA PATAISYMU. NORĖDAMI GAUTI INFORMACIJĄ APIE APRIBOTAS GARANTIJAS, KURIOS TAIKOMOS „GN HEARING“ KOMPANIJOS PRODUKCIJAI, KREIPKITĖS Į JŪSŲ NAUDOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ PLATINTOJŲ KOMPANIJĄ.

„GN Hearing“ kompanija negali užtikrinti arba patvirtinti, kad bet kuriuose šiame interneto tinklapyje arba bet kuriuose kituose interneto tinklapiuose įkeltose bylose, nuorodose, kuriuos patalpintos šiame interneto tinklapyje, nėra klaidų, virusų arba jie nepasižymi kitomis kenksmingomis savybėmis. Jūs sutinkate prisiimti visą riziką, susijusią su failų įkėlimu arba bet kokios informacijos gavimu iš interneto tinklapio www.hearing.com arba bet kurio kito interneto tinklapio nuorodos, kuri patalpinta šiame interneto tinklapyje. Jūs patvirtinate, kad buvote informuotas apie visų reikiamų veiksmų laikymąsi jūsų kompiuterio ir failų apsaugai nuo pašalinimo, sunaikinimo, sugadinimo ar kitų funkcionavimo sutrikimų užtikrinimo.