Produkcijos garantijų teikimo nuostatai

„GN Hearing A/S“ gaminių garantija suteikiama tik parduodant per autorizuotus pardavimo tinklus. „GN Hearing“ draudžia prekiauti savo produkcija paštu ar internetu (pavyzdžiui: „eBay“ ar kitose internetinėse parduotuvėse). Tokiais atvejais originali gaminio garantija yra negaliojanti. „GN Hearing“ nesuteikia ar neatnaujina įtaisų, įsigytų per neteisėtus platinimo tinklus.

Kiekvieno gaminio garantija suteikiama tik tam asmeniui, kuris įsigijo prietaisą su serijos numeriu. Be to, produkto garantija negali būti perduodama trečiosioms šalims.

Bet kuris prietaisas, siunčiamas į „GN Hearing“ techninei priežiūrai ar remontui atlikti, įsigytas iš neautorizuoto platinimo tinklo (kurį nustato „GN Hearing“ savo nuožiūra), gali būti konfiskuojamas arba grąžinamas vartotojui nesuremontuotas.

Produkcijos vietinių garantijų teikimo nuostatai

Klausos priežiūros specialistas, iš kurio jūs įsigijote klausos aparatą, gali paaiškinti vietinių garantijų tiekimo sąlygas.